REKLAMACE | VRÁCENÍ | VÝMĚNA ZBOŽÍ

Netrefili jste se napoprvé se svým výběrem a potřebujete něco jiného? Každý může změnit názor.

NÁVOD JAK POSTUPOVAT V RŮZNÝCH SITUACÍCH

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Věříme, že jste výběru produktů na našem e-shopu věnovali dostatek péče a jste nyní naprosto spokojeni a užíváte si krásný design. Nicméně pokud z jakéhokoliv důvodu budete cítit, že to není ta pravá láska, nezoufejte.

Zboží je možné vrátit do 14 dnů ode dne jeho obdržení. Pokud je vrácené zboží nepoškozené, nepoužíváné, čisté, kompletní, v původním obalu a ve stavu pro další prodej. Vyhrazujeme si právo provést odpočet z vaší refundace na pokrytí případných nákladů na přebalení.

Pak nám ho prosím doručte na adresu:

Monobrand s.r.o.
Sokolovska 409/120
186 00 Praha 8

Bude-li po uplynutí této doby zjištěna vada produktu, můžete samozřejmě využít právo na podání reklamace. Obraťte se prosím na Centrum zákaznické podpory na adrese pomoc@dumvypinacu.cz. Každý případ budeme posuzovat individuálně a budeme hledat nejlepší řešení.

Vaše rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím sdělte formou jednoznačného prohlášení - např. mailem na pomoc@dumvypinacu.cz anebo poštou na naši adresu Monobrand s.r.o., Sokolovska 409/120, 186 00 Praha - Karlín. 

Prosím vyplňte k tomu přiložený vzorový formulář Odstoupení od smlouvy pro odstoupení od smlouvy.

Společnost Monobrand je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost Monobrand, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost Monobrand není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

Monobrand nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Odstoupit od smlouvy však nemůžete mj. v případě zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání či pro vaši potřebu.

Jaké jsou náklady na vrácení výrobku?

Bez ohledu na důvod vrácení a typ výrobku je vrácení platné.

Pokud chcete zboží vrátit, můžete také poslat e-mail na adresu pomoc@dumvypinacu.cz. V obsahu zprávy uveďte název vraceného zboží, číslo objednávky a důvod vrácení. Náš tým Vám poskytne nezbytné informace potřebné k objednání kurýra, který zásilku vyzvedne a doručí ji do našeho skladu na vaše náklady.

Kdy a jak bude provedeno vrácení peněz za vrácené zboží?

Vrácení peněz bude provedeno nejpozději do 10 pracovních dnů od data registrace zpáteční zásilky v našem skladu. Po podání bankovního příkazu zašleme na e-mailovou adresu uvedenou během procesu registrace zprávu o potvrzení provedení zpátečního převodu. 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud jste zjistil/a, že Vám dodané zboží nevyhovuje, rádi Vám jej vyměníme. Výměnu je možné provést do 14 dnů od nákupu. Vyplňte formulář pro výměnu zboží a napište nám co a za co chcete vyměnit.

Zboží zašlete v originálním balení a dobře zabalené. Přiložte kopii faktury a vytištěný, vyplněný formulář. Zašlete zboží s uvedenými písemnostmi na naši adresu. Zásilku pošlete doporučeně. Nezasílejte zboží na dobírku, balíky s dobírkou nepřevezmeme. Není možné vyměnit zboží používané či poškozené.

V případě, že si nebudete postupem jisti, kontaktujte nás e-mailem na ahoj@dumvypinacu.cz nebo telefonicky na čísle +420 601 323 856, rádi Vám poradíme.  


REKLAMACE

REKLAMACE Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Při přebírání zboží si prosím zásilku pečlivě zkontrolujte, zda není porušený nebo poškozený obal. Pokud je zásilka zjevně poškozena, zásilku nepřebírejte.
Pokud je poškozeno zboží, i když byl obal neporušený, neprodleně nás kontaktujte (do 2 pracovních dnů) na telefonním čísle +420 601 323 856 , kde spolu probereme následující postup. 
 

Zároveň prosím pořiďte fotodokumentaci zboží a obalu. Ponechejte si také obal i se všemi výplněmi pro pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Zboží má minimální záruční dobu 24 měsíců (pokud není na faktuře uvedena záruční doba delší) a vztahuje se na výrobní vady. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zásilky.  

Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete ve vyhovujícím (nejlépe původním) obalu na naši adresu Monobrand s.r.o.
Sokolovska 409/120, 186 00 Praha 8. Zásilku zašlete jako obchodní balík, popřípadě doporučeně. Podací lístek uchovejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané balíky nepřebíráme.

V případě, že si nebudete výše zmíněným postupem jisti, kontaktujte nás e-mailem na ahoj@monobrand.online nebo telefonicky na čísle +420 601 323 856 , rádi Vám poradíme.

ADRESA PRO ZASLÁNÍ

Monobrand s.r.o.
Sokolovska 409/120
186 00 Praha 8 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ